Weetje over geschiedenis: je komt er niet in

Tussen de abdijsite zelf en de Leuvense stadswallen lag er tot in de late middeleeuwen een uitgestrekt loofbos van meer dan 20 ha. Dit bos werd gezien als een schuilplaats voor vagebonden, en in de 15e eeuw werd dan ook beslist om het abdijplein aan deze noordzijde af te sluiten met de bouw van een poort, Bospoort of Bovenste Poort genaamd. Dit gebouw werd tevens gebruikt als graanopslagplaats. Deze laatste functie werd overgenomen door de monumentale tiendenschuur die in de loop van de 17e eeuw gebouwd werd.
Later werd deze Boschpoerte vervangen door de huidige Norbertuspoort. Aan de veldzijde zien we in een nis een wit stenen beeld van Norbertus van Gennep, stichter van de orde der norbertijnen.
De poort is gerestaureerd en wordt vandaag gebruikt als tentoonstellingsruimte. De bibliotheek van de Alamire Foundation zal hier ook ondergebracht worden.

TERUG NAAR DE WEETJES

OP NAAR DE VOLGENDE VINDPLAATS!