Je opdracht: op de vijvers zie je wellicht verschillende soorten watervogels. Bij welke vier soorten watervogels hebben de volwassen vrouwtjes duidelijk een ander verenkleed dan de volwassen mannetjes?

wilde eend, wintertaling, kuifeend, en tafeleend

waterhoen, meerkoet, kokmeeuw en knobbelzwaan

slobeend, krakeend, kluut en aalscholver

fuut, blauwe reiger, woudaap en pijlstaart

TERUG NAAR DE FOTO’S